(EN) November 2017 Edition

REGULAMIN UCZESTNICTWA DLA KUPUJĄCYCH OUTgoing POLAND 6-7 marca 2017r. § 1. Organizatorem workshopu turystyki wyjazdowej OUTgoing POLAND jest Italab sp.z.o.o., z siedzibą przy ul. Nowy Swiat 27-34, 00-029, Warszawa. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o Organizatorze, należy przez to rozumieć Italab Sp. z o.o. § 2. Przepisy regulaminu obowiązują wszystkich Kupujących biorących udział w OUTgoing …