OUTgoing POLAND 2016 JESIENNA EDYCJA

21st – 22nd November 2016

marchnovembersite

Dodatkowych informacji udzieli:

                                     Ewa Pac

                                     

                                     ewa.pac@ttgevents.org

                                     ewa.pac@outgoingpoland.pl 

                                     tel. 607 800 054