W których województwach Polski sprzedaje się najwięcej wycieczek zorganizowanych?

W których województwach Polski sprzedaje się najwięcej wycieczek zorganizowanych? W końcu nowe dane dają odpowiedź (potwierdzają, że lokalizacje, w których przeprowadzamy warsztaty są odpowiednio wybrane) oraz pozostawiają pewne uwagi dot. lotnisk, z których odlatują polscy turyści.

Podział polskich turystów wg województw był świętym Graalem tego blogu. Dane zawsze pochodziły z różnych źródeł, ale nigdy nie został on znaleziony. Teraz PZOT (Polski Związek Operatorów Turystyki) opublikował tę informację na rok 2016 i 2017. Zważywszy na źródło, informacje dotyczą turystyki zorganizowanej.
Spójrzmy na dwa histogramy: pierwszy przedstawia wartości procentowe wg województwa dla zakupu wakacji zorganizowanych, drugi z kolei wartości łączne.

Pierwszą rzeczą, która zwraca uwagę jest fakt, że zaledwie 4 województwa zanotowały 2-cyfrowy wynik procentowy: pierwsza dwa miejsca w rankingu zajmuje Warszawa (Mazowieckie) (*) oraz Śląsk (Katowice), i nie jest to zaskoczeniem.

Wiedzieliśmy, że tereny nadbałtyckie to atrakcyjne miejsca dla zorganizowanych wycieczek, a dane zdecydowanie potwierdzają to przekonanie: Gdańsk oraz województwo pomorskie zajmują trzecie miejsce z 15% udziałem w turystyce zorganizowanej. Czwarte miejsce to południe Polski, mianowicie Dolny Śląsk (ze stolicą regionu – Wrocławiem). Dalej Kraków (Małopolska) i Poznań (Wielkopolska).

Dane te wskazują, że jest to bardzo skoncentrowany rynek na poziomie terytorialnym. Poniższy graf przedstawia to: trzy regiony (Warszawa, Śląsk oraz Gdańsk) razem notują wynik 50% sprzedaży, jeśli dodamy Dolnośląskie (Wrocław), Wielkopolskie (Poznań) i Małopolskie (Kraków), to te sześć regionów stanowi 80% rynku.

A tak przy okazji, chciałem zaznaczyć, że są to także miasta, w których ma miejsce OUTging POLAND w różnych edycjach.

Warto zaznaczyć, że regionalny podział sprzedaży wakacji zorganizowanych jest w dużej mierze niezależny od wielkości demograficznej województw. Poniższy graf przedstawia to w sposób jednoznaczny. .

W pierwszych 4 województwach udział sprzedaży znacząco przekracza ciężar demograficzny, na Pomorzu (Gdańsk) obserwujemy eskalację tego zjawiska: populacja to zaledwie 6% łącznej krajowej, ale ciężar na turystyce zorganizowanej wynosi 15%. Udział mieszkańców oraz turystyki zorganizowanej pokrywa się jedynie w Wielkopolsce (Poznań), następnie procent mieszkańców systematycznie przekracza sprzedaż wakacji zorganizowanych.

Zweryfikowaliśmy także stabilność struktury sprzedaży pakietów terytorialnie oraz odkryliśmy jedynie nieznaczne zmiany w zakresie podziału regionalnego zakupów. Jedynie istotną różnicę można znaleźć w regionie nadbałtyckim, który zyskał jeden punkt procentowy w stosunku do poprzednich lat.

Podsumowujemy ten post poniższym diagramem, który przedstawia podział wyjazdów turystycznych zorganizowanych w ramach różnych polskich lotnisk.

Udział lotnisk krajowych w roku 2017

Jak można zaobserwować, lotniska w Katowicach oraz Warszawie koncentrują ponad 70% podróżnych i ta przewaga jest zrozumiała, gdyż sąsiadujące regiony skłaniają się ku tym lotniskom, przykładem jest Kraków, który najwyraźniej korzysta z sąsiadujących Katowic. Z drugiej strony sytuacja Gdańska jest zaskakująca: jego znaczący popyt na turystykę nie ma odzwierciedlenia w udziale jego lotniska. Brak równowagi, który może wynikać z działań marketingowych dot. bardzo agresywnych lokalizacji komercyjnych.

(*) Jestem w stanie sobie wyobrazić, że wielu czytających nie zna dobrze polskich województw: na przykład ilu z Was wie, że Mazowsze to województwo Warszawy? Czy Małopolska to region Krakowa? Z tego powodu używam naprzemiennie nazwę miasta, zwykle popularniejszego, oraz nazwę regionu. Mam nadzieję, że dzięki temu tekst stanie się bardziej czytelny.