Polska turystyka religijna – 2

Polscy touroperatorzy aktywni w sektorze turystyki religijnej.

W poprzednim poście przedstawiłem najnowsze dane GUS-u (Polskiego Głównego Urzędu Statystycznego) dot. turystyki religijnej. Ten oraz kolejny post skupiać się będzie na touroperatorach oraz organizatorach grupowych pielgrzymek.

Pierwsze pytanie w tym zakresie jest oczywiste: zauważyliśmy już, że w roku 2017 polski sektor turystyki religijnej wygenerował około milion podróży, ale ile firm, zawsze polskich, organizuje takie wyprawy?

Brak oficjalnych danych w tym zakresie. Zgodnie z naszą bazą danych, tworzoną oraz aktualizowaną od ponad 13 lat, polskich firm organizujących podróże o charakterze religijnym (i nie ograniczających się jedynie do odsprzedaży produktów stronom trzecim) jest około 70. Poniżej opisano ich rozmieszczenie regionalne.

                                                       Source: OUTgoing POLAND

Trzy województwa (Mazowieckie, Śląskie, Małopolskie) skupiają 43% przedsiębiorstw aktywnych w tym segmencie rynku turystycznego. Jeśli weźmiemy pod uwagę także województwo Wielkopolskie, wartość przekroczy 50% w skali kraju.

Z czego wynika takie rozmieszczenie terytorialne tych firm? Jeśli przedstawimy na tym samym diagramie podział procentowy mieszkańców wg województw oraz firm turystyki religijnej, uzyskamy poniższy obraz.

                                                              Źródło: OUTgoing POLAND , GUS

Tendencje dwóch zmiennych są bardzo zbliżone (dla tych, który są nieco bardziej zaznajomieni ze statystykami: współczynnik korelacji R2 wynosi 0.93!). Jak zatem interpretować ten wynik? Prawdopodobnie proces koncentracji w polskim sektorze organizacji podróży w tym segmencie rynku jest wciąż nieaktualny.

Personalne związki z lokalnymi realiami, z grupami pielgrzymów oraz ich liderami są istotniejsze niż tradycyjne działania marketingowe oraz fuzje i akwizycje mające miejsce wśród touroperatorów. Krzywa regionalnego podziału populacji oraz analogia do TO wciąż będzie bardzo zbliżona.

Chciałbym podsumować tę krótką analizę w oparciu o graf, który stanowi wstęp do kolejnego postu.

                                                                   Źródło: OUTgoing POLAND

Powyższy wykres wskazuje miejsca podróży oferowane przez touroperatorów turystyki religijnej. Jak widzimy, jedynie 5% operatorów proponuje miejsca w obrębie kraju. Blisko 90% z nich wskazuje na destynacje europejskie oraz tradycyjnie Ziemię Świętą (która zwykle obejmuje Jordan oraz Liban), w końcu 60% ma w swoim katalogu pielgrzymki na inne kontynenty, tj: Ameryki, Afryki, Azji i nawet na Daleki Wschód.

Ci, którzy wciąż postrzegają pielgrzymki jako turystykę wyłącznie dla biednych popełniają poważny błąd. W kolejnym poście dowiemy się dlaczego.

Author: Gilberto Zangari

Istnieje możliwość przekazywania poprzedniego postu, ale proszę o zamieszczenie: OUTgoing POLAND, The Polish Outgoing Tourist Workshop

 

Dodaj komentarz