Wyniki za rok 2016 i prognozy na 2017

Do Nowego Roku pozostało zaledwie kilka dni; to czas prognoz. Każdy wybiega już w przyszłość, w rok 2017, zastanawiając się co przyniesie kolejne 12 miesięcy. Turystyka nie jest wyjątkiem. Poniżej zaktualizowane wyniki za rok 2016 oraz prognozy na 2017 prezentowane przez jedno z najbardziej znanych centrów badawczych w przemyśle turystycznym: IPK International of Munich.

Niski wzrost europejskich wycieczek wyjazdowych oraz stałe wartości w przypadku wakacji na plaży – przy większej liczbie wypadów do miasta oznacza mieszane szczęście dla destynacji europejskich – ITB Berlin publikuje ostatnie wyniki z World Travel Monitor®.

Europejczycy zmienili przyzwyczajenia turystyczne w tym roku wybierając miejsca bezpieczne. Co istotne wybór słonecznych wakacji na plaży nie uległ zmianie, a z kolei wycieczki do miasta stały się bardziej popularne.

W przypadku krajów europejskich wyniki były różne i w tym roku grono zainteresowanych turystów z Azji zmniejszyło się. Jednakże po trudnym okresie w roku 2016,2017 wygląda lepiej.

Jak podaje World Travel Monitor®, turystyka wyjazdowa wśród Europejczyków zanotowała wzrost o 2,5 procenta w pierwszych ośmiu miesiącach roku 2016. Podróże do krajów europejskich wzrosły o 3 procent, gdyż turyści woleli pozostać blisko domu, natomiast wycieczki do Azji zaliczyły zaledwie 2-procentowy wzrost, natomiast o 1 procent spadły wycieczki do Ameryk. Kluczową rolę w kategorii wyjazdów odegrały Polska oraz Irlandia (obydwa kraje to wzrost +7 procent), UK, Holandia, Hiszpania oraz Dania (wszystkie po +6 procent), podczas gdy rynek niemiecki zanotował wzrost o 4 procent, zgodnie z danymi World Travel Monitor®.

Liczba wyjazdów wakacyjnych Europejczyków wzrosła o 2 procent, ale zanotowano wysoki skok 10-procentowy w zakresie liczby odwiedzin rodzin oraz przyjaciół (VFR) oraz innych podróży rekreacyjnych za granicę… Zmiany dotyczą rodzajów wakacji Europejczyków między styczniem, a sierpniem 2016 roku, zgodnie ze statystykami World Travel Monitor®. Jeśli chodzi o wybór słonecznych wakacji na plaży to wartości pozostały niezmienne, podczas gdy wakacje organizowane przez biura turystyczne wybrało o 5 procent mniej osób. Z kolei wypady do miasta okazały się zyskać 15 procent. Ogólna średnia wydawana na wakacje pozostała stabilna na poziomie 910 euro…

Tymczasem europejskie destynacje zdecydowanie poczuły wiatr zmian w roku 2016 i miały zmienne szczęście. W krajach morza śródziemnomorskiego, tj. Hiszpanii oraz Portugalii, zanotowano zdecydowanie większą liczbę turystów z zagranicy, podczas gdy Wielka Brytania cieszyła się ponad 8-procentowym wzrostem w  kategorii międzynarodowych turystów ze względu na niski kurs funta. Ale weterani jak Włochy, Grecja czy Niemcy wygenerowały niski wzrost rzędu 1-3 procent, dane World Travel Monitor®. Największymi przegranymi w tym roku po serii ataków terrorystycznych były Turcja, Francja oraz Belgia. Co więcej podróże Azjatów do Europy spadły o 1 procent, jak pokazały wskazania World Travel Monitor®.

Trendy te mają odzwierciedlenie w statystykach Światowej Organizacji Turystyki (Eng. UNWTO), które wskazują, że wzrost w turystyce europejskiej spowolnił w tym roku w następstwie różnych wyzwań na rynku turystycznym jakie miały miejsce w ostatnich kilku latach.

Międzynarodowe przyjazdy to wzrost o 1,6 procent między styczniem, a wrześniem 2016, jak podano w Barometrze Światowej Organizacji Turystyki UNWTO. Był istotnie niższy niż dobry wzrost rzędu 4,6 procent w roku 2015.

Jeśli chodzi o ostatnie dziewięć miesięcy 2016 roku, byliśmy świadkami różnych sytuacji w podregionach oraz poszczególnych destynacjach. Północna Europa (+6,4 procent), a Europa Centralna oraz Wschodnia (+5,4 procent) radziły sobie dobrze notując dwucyfrowy wzrost (w krajach jak Węgry czy Irlandia). Dla odmiany wyniki były słabsze w Europie Zachodniej (-1,3 procent) oraz Południowej Śródziemnomorskiej (+0,4 procent). Silny wzrost zaobserwowano w Hiszpanii i Portugalii, co wynikało z osłabienia Francji, Belgii oraz Turcji.

Prognoza na rok 2017 w kontekście turystyki wyjazdowej dla Europy wygląda bardziej optymistycznie. IPK oczekuje, że tegoroczne trendy pozostaną mniej więcej takie same w przyszłym roku. “Ludzie będą wciąż jeździć na wakacje, po prostu zmienia się rodzaj wakacji oraz destynacje. Wybierają miejsca postrzegane jako bezpieczne”, mówił Paco Buerbaum. prezes IPK International.

IPK aktualnie przewiduje 4-procentowy wzrost w europejskiej turystyce wyjazdowej w roku 2017 w oparciu o Europejski Indeks Zaufania Podróżujących, który mierzy plany turystyczne na kolejny rok. Zaufanie jest najwyższe w Irlandii (+8 procent), Dani oraz UK (obydwa +7 procent), a w Finlandii, Belgii, Szwajcarii oraz Francji również powyżej średniej. Dla kontrastu Niemcy są gotowi na około 2-procentowy wzrost, podobnie Rosja.

Raport został przedstawiony przez ITB Berlin podczas 24-tego Światowego Forum World Travel Monitor Forum w Pizie (Włochy) zeszłego listopada przez ITB Berlin.

Publikacje prasowe można znaleźć w internecie na www.itb-berlin.com w sekcji Prasa/informacje prasowe.