[:en]Forecasting The Development Of Global And European Tourism[:pl]Prognozy dotyczące rozwoju turystyki na świecie oraz w Europie[:]

[:en]From time to time it is worth looking up from the Polish tourist market and watching what happens in Europe. The opportunity in this case  is offered by the opening conference of ITB 2018 held by Mr Rolf Freitag, CEO of IPK International and promoter of World Travel Monitor®. The topic of the conference was the dynamic of the world tourist demand in 2017 and the forecasts for 2018. Mr Freitag has drawn the global trends based on the outcomes of the surveys carried out in over 60 countries (if interested click here).

Below an extract of the whole speech, the part related to the European market.

The global travel industry again set new records over the first eight months of 2017, IPK‘s World Travel Monitor® found. These are the key percentage growth figures for outbound trips, by region and by holiday type (selection):

However, worried about possible terror threats, a high 41% of international travelers might change their travel plans for 2018, with 33% considering shifting to an alternative destination they see as safer, according to World Travel Monitor® figures. But the real risk on an international trip is from crime or health problems.

 

STRONG YEAR FOR EUROPEAN OUTBOUND TRAVEL

So far, 2017 has been a very positive year for travel and tourism in Europe with very good growth in outbound trips and good performances by many destinations across the region over the first eight months of the year. City trips are continuing to boom and beach holidays have grown much more strongly than in 2016 but long-haul travel by Europeans has slowed down, including a downturn in trips to the USA from some European source markets. Looking ahead, another good year is forecast for 2018.

CURRENT TREND SO FAR EVEN EXCEEDING LAST YEAR’S FORECAST

Outbound travel by Europeans grew by 5.5% in the first eight months of 2017, according to World Travel Monitor® figures. This s well ahead of the 3% growth seen in 2016 as a whole and the original forecast of a 4% increase for this year. “This strong performance reflects positive economic trends and a high level of confidence in travelling. Europe remains one of the top drivers of world travel growth,” declared Rolf Freitag, CEO of IPK International. The most spectacular source market this year was Russia where outbound trips increased by 18% between January and August. Other top performers in terms of outbound growth were amongst others Poland, Netherlands and France.

HIGHEST GROWTH FOR OUTBOUND TRAVEL WITHIN EUROPE, SOME DROPS TO US

In terms of destinations, Europeans again generally preferred to stay relatively close to home this year, generating a 6% rise in trips to destinations within Europe between January and August, according to World Travel Monitor® figures. When looking at European long-haul travel, last year’s trends also continued in the first eight months of this year. There was a 3% increase for Asia but trips to the Americas, including the USA, dropped by 3%. “This might reflect a so-called ‘Trump effect’ in some European outbound markets as visitors are put off travelling to the US,”

 SUN & BEACH AND CITY TRIPS FURTHER ON THE RISE

In terms of the purpose of outbound trips, the number of holiday trips by Europeans increased by 6% in the first eight months of this year, which was well ahead of last year’s 2% growth for the same period, according to World Travel Monitor® figures. In particular, Europeans flocked back to the beach this year with an above-average 7% increase in the number of ‘sun & beach’ holidays following zero growth last year. City trips also remained very popular over the first eight months of this year with a 20% rise, after a 15% rise in 2016. The overall average spend per trip increased by 4% to 945 euros.

POSITIVE OUTLOOK FOR 2018

Looking ahead, IPK International is forecasting a 4% rise in European Outbound travel in 2018. Particularly strong growth is expected from the UK (+6%) despite the weaker pound and Russia (+6%) which would confirm this year’s comeback. Good demand is also predicted from Belgium, France, Netherlands, Norway and Switzerland. Meanwhile, Europe’s largest outbound travel market, Germany, is once again expected to show solid growth of about 2%. These forecasts are based on IPK’s World Travel Confidence Index, which is compiled annually based on the views of the survey.

ITB  „World Travel Trend Report 2017/18,  Boom or Boost, where is the tourism heading?” Prepared by IPK International[:pl]Warto od czasu do czasu zostawić na chwilę polski rynek turystyczny i skupić się na tym, co dzieje się w Europie. Doskonałą okazją, aby to zrobić jest konferencja ITB 2018 organizowana przez pana Rolfa Freitaga. dyrektora generalnego IPK International oraz propagatora World Travel Monitor®. Tematem konferencji była dynamika zmian zapotrzebowania w światowej turystyce w roku 2017 oraz prognozy na rok 2018. Pan Freitag przedstawił światowe trendy w oparciu o wyniki sond przeprowadzonych w ponad 60 krajach (po więcej szczegółów, patrz tutaj).

Poniżej przedstawiam fragment wystąpienia dotyczący rynku europejskiego.

Jak podaje World Travel Monitor®, doszło do kolejnego rekordu w przemyśle podróży międzynarodowych w ostatnich ośmiu miesiącach roku 2017. Poniżej przedstawiono kluczowe wskaźniki wzrostu (procentowo) dla podróży zagranicznych, wg regionu oraz rodzaju urlopu:

Sty-Sie 2017

Globalnie

Europa

Azja/Pacyfik

Ameryka Pn.

Ameryka Łacińska

Podróżne zagraniczne razem

+6%

+5,5%

+5%

+7,5%

+5%

Wyjazdy urlopowe/wakacyjne

+6%

+6%

+5%

+9%

+6%

– odpoczynek w mieście

+16%

+20%

+9%

+15%

+9%

– wakacje na plaży

+9%

+7%

+14%

+9%

-2%

Prognoza 2018 (wyjazdy zagraniczne razem)

+5%

+4%

+6%

+4%

+6%

Źródło: World Travel Monitor®, IPK International 2017

Zgodnie ze statystykami World Travel Monitor®, z obawy przed możliwymi atakami terrorystycznymi, wysoki procent 41% podróżujących za granicę może zmienić swoje plany na rok 2018, przy czym 33% rozważa alternatywne miejsca podróży ze względu na bezpieczeństwo. Jednak faktyczne ryzyko związane z wyjazdami zagranicznymi to przestępstwa oraz problemy zdrowotne.

DOBRY ROK DLA EUROPEJSKICH PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH

Rok 2017 był bardzo dobrym rokiem jeśli chodzi o podróże oraz turystykę europejską, przy istotnym wzroście podróży zagranicznych oraz wysokich ocenach miejsc docelowych w regionie, w pierwszych ośmiu miesiącach roku. Wyjazdy do miast wciąż zyskują, a wakacje na plaży wybierane były przez znacznie większą liczbę osób w porównaniu do roku 2016. Jednak dalekie podróże Europejczyków straciły, w tym zanotowano spadek wyjazdów do USA. Patrząc w przyszłość, widzimy obiecującą prognozę na rok 2018.

AKTUALNE TRENDY ZNACZNIE PRZEWYŻSZAJĄ PROGNOZY Z ZESZŁEGO ROKU

Podróże zagraniczne wśród Europejczyków zanotowały wzrost o 5,5% w pierwszych ośmiu miesiącach roku 2017, podaje World Travel Monitor®. To o wiele więcej niż 3% wzrost w roku 2016 oraz prognoza 4% wzrostu dla tego roku. “Dobre wyniki to odzwierciedlenie korzystnych trendów ekonomicznych oraz wysokiego zaufania do podróży. Europa pozostaje jednym z najważniejszych graczy na rynku podróży światowych”, oświadczył Rolf Freitag, dyrektor generalny IPK International. Najważniejszym rynkiem w tym roku był rynek rosyjski, gdzie od stycznia do sierpnia zanotowano wzrost rzędu 18% jeśli chodzi o wyjazdy zagraniczne. Inni kluczowi gracze w tym zakresie to Polska, Holandia oraz Francja.

NAJWYŻSZY WZROST PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH W EUROPIE, SPADEK WYJAZDÓW DO USA

Jeśli mowa o miejscach docelowych, Europejczycy również w tym roku wybrali miejsca względnie bliskie domu, generując 6% wzrost podróży do krajów europejskich między styczniem, a sierpniem, podaje World Travel Monitor®. Patrząc na podróże dalekiego zasięgu, trendy z zeszłego roku również utrzymywały się na równym poziomie w pierwszych ośmiu miesiącach tego roku. Doszło do 3% wzrostu dla Azji, ale podróże do krajów Ameryki, w tym USA, spadły o 3%. “Może to być tzw. “efekt Trumpa” w niektórych krajach europejskich, gdyż podróżujący zrezygnowali z podróży do Stanów Zjednoczonych”.

WAKACJE NA PLAŻY ORAZ MIEJSKIE URLOPY WCIĄŻ ROSNĄ W SIŁĘ

W kontekście celu wyjazdów zagranicznych, liczba podróży wakacyjnych Europejczyków wzrosła o 6% w pierwszych ośmiu miesiącach tego roku, co było wynikiem o wiele lepszym w porównaniu do zeszłorocznego 2% wzrostu w tym samym okresie. Dane przekazane przez World Travel Monitor®. W szczególności Europejczycy tłumnie przybyli na plaże w tym roku, generując 7% wzrost, przy zerowym wzroście w zeszłym roku. Wakacje miejskie również pozostały bardzo atrakcyjne na przestrzeni ostatnich ośmiu miesięcy tego roku notując 20% wzrost, po 15% wzroście w roku 2016. Ogólna średnia wydatków na wyjazd wzrosła o 4%, co daje 945 euro.

OBIECUJĄCE PROGNOZY NA ROK 2018

PROGNOZY IPK W KWESTII PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH NA ROK 2018

Wybiegając w przyszłość, IPK International prognozuje 4% wzrost na rynku wyjazdów zagranicznych w Europie w roku 2018. Szczególnie silny wzrost oczekiwany jest u Brytyjczyków (+6%) pomimo słabszego funta oraz od Rosji (+6%), która potwierdziłaby tegoroczny powrót. Spore zapotrzebowanie oczekiwane jest również u Belgów, Francuzów, Holendrów, Norwegów oraz Szwajcarów. Tymczasem od Niemców, największego rynku podróży zagranicznych w Europie, ponownie oczekuje się widocznego wzrostu rzędu 2%. Te prognozy powstały w oparciu o indeks ufności konsumentów przekazany przez World Travel IPK, który powstaje co roku na podstawie sond. [:]

Dodaj komentarz