[:en]Poland is more than Warsaw[:pl]Polska to nie tylko Warszawa[:]

[:en]

Many variables influence the number of tourists generated by a region: economic, social, demographic, etc, but basically two parameters enter in any model which pretend to explain the amount of tourist demand generated by a specific region: number of inhabitants and income.

Polonia

 

In this post we present, for each one of the 16 regions composing Poland, the number of inhabitants and the gross domestic product per inhabitant. If a tourist company plans to enter in the Polish market Warsaw and the surrounding region (mazowieckie) must be considered, it is the richest and has highest number of inhabitants , but Wroclaw, Poznan, Katowice and Cracow can’t be ignored.

 

Regions Capital cities Regional gross domestic product (PPS per inhabitant) 2013 Inhabitants 2014 
Mazowieckie Warsaw 27.700 5.334.511 13,9%
Dolnoslaskie Wroclaw 19.700 2.908.457 7,6%
Wielkopolskie Poznan 18.500 3.472.579 9,0%
Slaskie Katowice 18.400 4.585.924 11,9%
Pomorskie Gdansk 17.000 2.302.077 6,0%
 Lodzkie  Łódź 16.200 2.504.136 6,5%
Malopolskie Cracow 15.300 3.368.336 8,8%
Zachodniopomorskie Szczecin 14.600 1.715.431 4,5%
Lubuskie Zielona Gora 14.500 1.020.307 2,7%
Kujawsko-Pomorskie Bydgoszcz 14.100 2.089.992 5,4%
Opolskie Opole 14.000 1.000.858 2,6%
Swietokrzyskie Kielce 13.000 1.263.176 3,3%
Podlaskie Białystok 12.500 1.191.918 3,1%
Warminsko-Mazurskie Olsztyn 12.500 1.443.967 3,8%
Lubelskie Lublino 12.200 2.147.746 5,6%
Podkarpackie Rzeszów 12.200 2.129.187 5,5%
38.478.602 100%
Eurostat GUS

[:pl]

Wiele zmiennych wpływa na liczbę turystów z danego regionu: ekonomiczne, społeczne, demograficzne, itd., ale zasadniczo to dwa parametry wyjaśniają zainteresowanie turystyką wg regionu: liczba mieszkańców oraz dochód.

Polonia

 

W tym poście przedstawiamy dla każdego z 16 województw Polski, liczbę mieszkańców oraz PKB na każdego z nich. Jeśli firma zajmująca się organizacją wycieczek planuje wejść na polski rynek, należy wziąć pod uwagę Warszawę oraz regiony wokół niej (województwo mazowieckie), gdyż jest najbogatsze oraz ma największą liczbę mieszkańców, natomiast Wrocław, Poznań i Katowice oraz Kraków można pominąć.

 

 

Województwa

Stolice Produkt krajowy brutto wg województwa (PKB na mieszkańca) z 2013 Mieszkańcy z 2014 
Mazowieckie Warszawa

27.700

5.334.511 13,9%
Dolnośląskie Wrocław

19.700

2.908.457 7,6%
Wielkopolskie Poznań

18.500

3.472.579 9,0%
Śląskie Katowice

18.400

4.585.924 11,9%
Pomorskie Gdańsk

17.000

2.302.077 6,0%
 Łódzkie  Łódź

16.200

2.504.136 6,5%
Małopolskie Kraków

15.300

3.368.336 8,8%
Zachodniopomorskie Szczecin

14.600

1.715.431 4,5%
Lubuskie Zielona Góra

14.500

1.020.307 2,7%
Kujawsko-Pomorskie Bydgoszcz

14.100

2.089.992 5,4%
Opolskie Opole

14.000

1.000.858 2,6%
Świętokrzyskie Kielce

13.000

1.263.176 3,3%
Podlaskie Białystok

12.500

1.191.918 3,1%
Warmińsko-Mazurskie Olsztyn

12.500

1.443.967 3,8%
Lubelskie Lublin

12.200

2.147.746 5,6%

Podkarpackie

Rzeszów

12.200

2.129.187 5,5%
      38.478.602 100%
    Eurostat

GUS

[:]